english icon48x48  fb  LinkedIn

Fotonaponski sistemi

 

 

Fotonaponski sistemi se sastoje od modula, a oni su izrađeni od solarnih ćelija. Poprečni presjek jedne tipične solarne ćelije, ma kog tipa bila prikazan je na slici 1. (uzeta je silicijumska solarna ćelija za primjer). Prvi sloj je zaštitno staklo tj. SiO2, koje štiti ćeliju od spoljašnjih uticaja.

Ispod je  antireflektujući sloj koji smanjuje reflekciju svjetlosti i obezbjeđuje da što više energije dospije do poluprovodnika  (povećava se iskorišćenje ćelije). Zatim se nalazi sistem transparentnih elektroda, TCO. On kontaktira poluprovodnik sa pn spojem u kome se vrši zahvatanje fotona Sunčeve svetlosti. Sa donje strane je metalizacija-zadnji kontakt. U zavisnosti od načina konstrukcije i proizvodnje solarne module  možemo podijeliti na monokristalne i polikristalne. Kao što i sam naziv kaže, sadrže monokristalne odnosno polikristalne ćelije.

 

 

Monokristalne silicijumske ćelije i polikristalne

Fotonaponski sistemi se sastoje od modula, a oni su izrađeni od solarnih ćelija. Poprečni presjek jedne

tipične solarne ćelije, ma kog tipa bila prikazan je na slici 1. (uzeta je silicijumska solarna ćelija za primjer).

Prvi sloj je zaštitno staklo tj. SiO2, koje štiti ćeliju od spoljašnjih uticaja. Ispod je  antireflektujući sloj koji

smanjuje reflekciju svjetlosti i obezbjeđuje da što više energije dospije do poluprovodnika  (povećava se

iskorišćenje ćelije). Zatim se nalazi sistem transparentnih elektroda, TCO. On kontaktira poluprovodnik sa pn

spojem u kome se vrši zahvatanje fotona Sunčeve svetlosti. Sa donje strane je metalizacija-zadnji kontakt.

U zavisnosti od načina konstrukcije

i proizvodnje solarne module

možemo podijeliti na

monokristalne i polikristalne.

Kao što i sam naziv kaže, sadrže

monokristalne odnosno

polikristalne ćelije.