english icon48x48  fb  LinkedIn

Regleri i inventori

REGULATORI PUNJENJA - REGLERI

 


Uloga regulatora punjenja - REGLERA, kao što i sam naziv sugeriše, se ogleda prije svega u  kontroli samog načina punjenja solarnih akumulatora - jednog ili više. Naime ovaj uređaj, kao bitna komponenta sistema, primarno prati zahvaljujući svom mikro-procesoru nivo ispražnjenosti i napunjenosti akumulatora.

Čime iste štiti od prekomjerne ispražnjenosti, kao i prekomjernog punjenja. Štiteći ih od ova dva gore navedena stanja, značajno im produžava radni vijek. Regulatori punjenja rade u jednosmjernom režimu struja. I najčešće se proizvode za dva naponska nivoa i to: 12 i 24 volta.

 

 

SINUSNI PRETVARAČI  NAPONA - INVERTORI

 


Sinusni pretvarači napona - INVERTORI, služe da jednosmjerni napon akumulatora (12 ili 24 V) pretvore u sinusni naizmjenični napon (230 V  50 Hz). Dakle, istih karakteristika kao i  naizmjenični napon na distributivnoj mreži. Na njega se mogu priključiti svi kućni uređaji, pod uslovom da je trajna i trenutna snaga kompatibilna sa maksimalnom snagom invertora. Takođe, postoji mogućnost spajanja više invertora.