english icon48x48  fb  LinkedIn

Monokristalne silicijumske ćelije i polikristalne

Monokristalne silicijske ćelije mogu pretvoriti 1000 W/m2 sunčevog zračenja u 140 W električne energije s površinom ćelija od 1 m2. Za proizvodnju monokristalnih Si ćelija potreban je apsolutno čisti  poluvodički materijal. Monokristalni štapići se izvade iz rastaljenog silicija i režu na tanke pločice.  Takav

način izrade omogućuje relativno visoki stupanj iskoristivosti.

 

 

 

Polikristalne silicijske ćelije mogu pretvoriti 1000 W/m2 sunčevog zračenja u 130 W  električne energije s površinom ćelija od 1 m2. Proizvodnja ovih ćelija je ekonomski  efikasnija u odnosu na monokristalne.Tekući silicij se ulijeva u blokove koji se zatim režu u ploče. Tijekom skrućivanja materijala stvaraju se kristalne  strukture različitih veličina na čijim granicama se pojavljuju greške,  zbog čega solarna ćelija ima manju iskorišćenost.