Slide

Mi donosimo energiju u vaš životni prostor

Projektovanje i izvođenje svih vrsta elektroinstalacija jake i slabe struje, kao i sistema obnovljivih izvora energije.

Mi donosimo energiju u vaš životni prostor

Projektovanje i izvođenje svih vrsta elektroinstalacija jake i slabe struje, kao i sistema obnovljivih izvora energije.

Slide 1
Autoput Bar - Boljare

Autoput Bar – Boljare je najveći infrastrukturni projekat koji se realizuje u Crnoj Gori. BB Solar je za potrebe trajnog napajanja autoputa izvršio izgradnju trafostanica sa kablovskim razvodom i sistemom daljinskog upravljanja za napajanje objekata duž cijele trase autoputa.

Slide 1
Luštica Bay

Luštica Bay je jedan od najvećih investicionih projekata u jugoistočnoj Evropi. Velelepno naselje se nalazi na poluostrvu Luštica koje pripada Opštini Tivat i prostire se na ukupno 690 hektara. BB Solar je tokom izgradnje ovog kompleksa izvodio radove i isporučio opremu za veliki dio elektoinstalacija jake i slabe struje.

Slide 1
Osnovna škola “Novka Ubović” u Podgorici

Osnovna škola “Novka Ubović” u Podgorici je najsavremeni školski objekat sa svim potrebnim sadržajima za obrazovanje 1200 đaka, kao i rekreativnih i zabavnih sadržaja. BB Solar je tokom izgradnje ovog objekta izveo sve elektromontažne radove na instalacijama jake i slabe struje kako u objektu, tako na svim pripadajućim vanjskim objektima.

Slide 1
EKO zgrada Ujedinjenih nacija

EKO zgrada Ujedinjenih nacija je prva ekološka zgrada i prvi projekat izgradnje solarne elektrane u Crnoj Gori. Izgrađena je za potrebe međunarodne organizacije, kao samoodrživ energetski objekat spojen sa modernim dizajnom i prilagođen lokaciji na kojoj se nalazi. BB Solar je isporučio opremu i izvršio ugradnju kompletnog sistema za funkcionalnost solarne elektrane.

previous arrow
next arrow

Projektujemo i isporučujemo energetska rješenja u skladu sa potrebama svakog kupca.

Realizujemo najzahtjevnije projekte u Crnoj Gori u domenu pružanja usluga za unapređenje energetske efikasnosti i zaštite životne sredine za objekte višestruke namjene i za najrazličitije klijente.

projekata
0 +
klijenata
0 +
kablova
0 m

Projektujemo i isporučujemo energetska rješenja u skladu sa potrebama svakog kupca.

Realizujemo najzahtjevnije projekte u Crnoj Gori u domenu pružanja usluga za unapređenje energetske efikasnosti i zaštite životne sredine za objekte višestruke namjene i za najrazličitije klijente.

projekata
0 +
klijenata
0 +
kablova
0 m

Od 2011. godine uspješno pružamo usluge u domenu energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. U radu, vodimo se osnovnim ciljem obezbjeđivanja funkcionalnih i kvalitetnih rješenja svim našim klijentima, u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.

Isporučujemo visokokvalitetna elektroenergetska rješenja

I to nije sve.

Isporučujemo visokokvalitetna elektroenergetska rješenja

Od 2012 godine cilj naše kompanije je pružanje najkvalitetnih usluga iz oblasti energetike klijentima i partnerima, kao i obezbjeđivanje funkcionalnih rješenja u skladu sa lokalnim i evropskim standardima, istovremeno vodeći računa o očuvanju životne sredine.

Od 2012 godine cilj naše kompanije je pružanje najkvalitetnih usluga iz oblasti energetike klijentima i partnerima, kao i obezbjeđivanje funkcionalnih rješenja u skladu sa lokalnim i evropskim standardima, istovremeno vodeći računa o očuvanju životne sredine.

Isporučujemo visokokvalitetna elektroenergetska rješenja

Od 2012 godine cilj naše kompanije je pružanje najkvalitetnih usluga iz oblasti energetike klijentima i partnerima, kao i obezbjeđivanje funkcionalnih rješenja u skladu sa lokalnim i evropskim standardima, istovremeno vodeći računa o očuvanju životne sredine.

Kontaktirajte nas

Potrebna vam je podrška u izgradnji i realizaciji vašeg energetskog i elektroinstalacionog projekta? Naš stručni tim će vam rado pomoći!

Adresa

Podgorica
Bulevar revolucije br. 7

Telefon

020/230-133

Email

info@bbsolar.me

Kontaktirajte nas

Potrebna vam je podrška u izgradnji i realizaciji vašeg energetskog i elektroinstalacionog projekta? Naš stručni tim će vam rado pomoći!

Adresa

Podgorica
Bulevar revolucije br. 7

Telefon

020/230-133

Email

info@bbsolar.me

Kontaktirajte nas

Potrebna vam je podrška u izgradnji i realizaciji vašeg energetskog i elektroinstalacionog projekta? Naš stručni tim će vam rado pomoći!

Adresa

Podgorica
Bulevar revolucije br. 7

Telefon

020/230-133

Email

info@bbsolar.me

Kontaktirajte nas

Potrebna vam je podrška u izgradnji i realizaciji vašeg energetskog i elektroinstalacionog projekta? Naš stručni tim će vam rado pomoći!

Adresa

Podgorica
Bulevar revolucije br. 7

Telefon

020/230-133

Email

info@bbsolar.me