Glavnog projekta izgradnje NDTS i polaganje 10kV kabla za napajanje