Isporuka i ugradnja dekorativne rasvjete za potrebe Opštine Budva