Isporuka materijala i izvođenje elektro radova na objektu Fabrika praškastih materijala u Nikšiću