Izgradnja javnog osvjetljenja i elektroenergetskih instalacija ul. Radosava Burića u Podgorici.