Izgradnja objekta za individualno stanovanje, UP B39, zona B, „Momišići“