Saobraćajnica sa pripadajućim parkingom na UP: D,E i F- zona VII u zahvatu DUP-Konik