Javna rasvjeta na dijelu lokalnog puta Sekulići – pružni prelaz – Gorica, Opština Danilovgrad