Mala hidroelektrana Bistrica

Energetsko postrojenje na rijeci Bistrici
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Isporučeno

Izvođenje svih vrsta radova na izgradnji elektroenergetskog objekta za proizvodnju električne energije, male hidroelektrane „Skrbuša“.

Godina

2020

Projekat realizacije mHE Bistrica imao je za cilj izgradnju postrojenja u kojem se potencijalna energija vode pretvara u električnu energiju, čime se pravi iskorak ka obnovljivim izvorima energije sa nultom emisijom CO₂.