Objekat kolektivnog stanovanja sa djelatnostima, Podgorica.