Objekat za individualno stanovanje, UP B40, zona B, „Momišići“