Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete u Ul. Vojislava Šćepanovića u Mojkovcu