Stambeni objekat kolektivnog stanovanja sa djelatnostima na lokaciji Stari Aerodrom