Stanica za punjenje električnih vozila (EV/EA) – Hotel Podgorica

Element infrastrukture koji snabdijeva električnom energijom električna vozila sa kompletnom opremom za napajanje.
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Isporučeno

Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad punjača za električne automobile i autobuse.

Godina

2022

Punjač za električna vozila je proizvođača ABB, tip Terra 124HC CC, ukupne snage 120kW, napon punjenja 150-900VDC. Na punjaču su dva CCS2 konektora sa kablom dužine 3,9 m. Ovaj izvanredni punjač omogućava punjenje jednog vozila snagom od 120kW ili simultanog punjenja dva vozila snagom od 60kW. Vrijeme punjenja automobila na ovakvom punjaču traje od 20-33 minuta ukoliko se puni samo jedno vozilo ili 40-65 minuta ukoliko se simultano pune dva vozila. Autobus, u zavisnosti od kapaciteta baterije, puni se od 40-100 minuta pojedinačno, ili simultano od 80-200 minuta.