Trafostanica “Kličevo” Nikšić

Poboljšanje kvaliteta napajanja električnom energijom.
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Isporučeno

Izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji 10kV postrojenja u TS 110/10 kV Kličevo.

Godina

2021

Projekat rekonstrukcije trafostanice “Kličevo” podrazumijevao je ugradnju visokoklavlitetne, vazduhom izolovane, desetkilovoltne opreme. Ovaj projekat doprinosi poboljšanju stabilnosti i kvaliteta u napajanju električnom energijom na području starog dijela grada, a samim tim i uslova života lokalnog stanovništva, zbog čega predstavlja i nezaobilazan infrastrukturni preduslov za širenje mreže i priključenje novih korisnika. Očekivani benefiti od ovog projekta su poboljšanje kvaliteta isporučene električne energije, obezbjeđenje uslova za priključenje na prenosnu mrežu VE Krnovo, smanjenje gubitaka u prenosnoj i distributivnoj mreži, povećanje snage u transformaciji i sigurnije i pouzdanije napajanje regiona Nikšića.